لینک های مرتبط


  • MetroParsFIATA
  • IATAIRU
  • ICCIBF
  • ITCA


About


تجربه فراوان، قابلیت تغییر ، نوآوری وشایستگی دست به دست هم داده اند تاشرکت حمل ونقل بین المللی بهروان بار را به وجود آورند.این شرکت به همراه گروهی از شرکتهای متخصص زیر مجموعه خود با امکاناتی زیر بنایی وکادری مجرب توانایی ارائه هر گونه خدمات پیشرفته درزمینه حمل و ترخیص کالا ومتناسب با نیاز مشتریان را دارد.

مأموريت :
امروزه در راستای جهانی شدن تجارت ، صنعت حمل و نقل دنیا دست خوش تحولات اساسی گشته است . و شرکتهای حمل و نقل نیز از این امر مستثنی نیستند. ماموریت بهروان بار به عنوان یک شرکت حمل و نقل بین المللی تشخیص فرصتها ، ایجاد ارتباط صحیح و صمیمی با شرکای تجاری منطبق بر قوانین بین المللی و گسترش خدمات رسانی در امر بازرگانی میباشد.

راهبرد :
ما به بهبود و توسعه خدمات الکترونیکی و نوع آوری در تجهیزات ستادی و سازمانی و لجستیکی خود می اندیشیم و بر این باور هستیم که سهم بیشتری از حمل و نقل بین المللی کسب نماییم ، چرا که میدانیم صنعت حمل و نقل همیشه در توسعه اقتصادی یک کشور در دنیای امروز موثر بوده و شرکتهای حمل و نقل نیز تاثیر بسیاری در اثر بخشی این امر دارند.

ارزش :
توجه به درخواست مشتری و مطلوبیت کیفیت خدمات ارائه شده در سایه رضایتمندی مشتریان.

بينش :
پايبندي به اصل مشتري مداري و ارائه خدمات در سطح كيفيت بين‌المللي با اعتبار جهاني، ابتكار عمل در امر
تجارت و خلاقيت در صنعت حمل و نقل بیانگر بینش ماست.

هدف :
هدف ما فقط رضايتمندي مشتري نمي‌باشد بلكه ماندگاري و تداوم ارتباط مشتري در ساية رضايتمندي هدف ما است.